Đặt hiệu suất làm việc
lên bàn cân

Ứng dụng Đánh giá của Odoo giúp bạn thường xuyên cung cấp phản hồi cho nhân viên một cách dễ dàng và cho phép họ nói lên suy nghĩ của mình.

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. Xem lý do

Thiết lập đánh giá nhân viên định kỳ

Củng cố nguồn tài sản cốt lõi của công ty: nhân viên

Duy trì chính sách khích lệ trong công ty bạn bằng cách định kỳ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Định kỳ đánh giá nguồn nhân lực giúp đem lại quyền lợi cho nhân viên cũng như tổ chức của bạn, dù là doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn.

Dễ dàng follow-up
Cận cảnh trạng thái đánh giá của Pieter Parker - 'New'

Xem rõ trạng thái đánh giá của từng nhân viên hoặc cả công ty

Chế độ xem lịch rõ ràng
Giao diện lịch

Theo dõi các đánh giá sắp tới và gửi nhắc nhở tới người nhận

Có thể xuất câu trả lời
Giao diện khảo sát -  'Evaluation'

Biến các đánh giá thành biểu mẫu PDF in được.

Xây dựng cách thức đánh giá phù hợp

Đặt đúng câu hỏi và thu thập thông tin cần thiết

Tạo khảo sát thích hợp để thu thập câu trả lời của nhân viên. Chuẩn bị mẫu riêng của bạn hoặc lựa chọn từ các mẫu hiện có. Quản lý một số loại đánh giá: từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng của quản lý. Cho phép nhân viên tự tạo các đánh giá để gửi cho cấp dưới, nhân viên mới, cũng như quản lý của họ.

Giao diện Odoo đánh giá

Thiết kế khảo sát của riêng bạn

Sử dụng mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu riêng

Tạo các khảo sát của riêng bạn để thu thập thông tin quan trọng và/hoặc ý kiến từ nhân viên. Nhanh chóng thêm câu hỏi, chỉnh sửa trang và tạo bản nháp cho một cuộc khảo sát hữu ích bằng các mẫu tuyệt vời có sẵn hoặc tự tạo thiết kế riêng từ đầu. Kiểm tra lại khảo sát của bạn trước khi đăng: cho phép các quản lý, giám sát viên hoặc nhân viên khác xem lại và cho ý kiến trước khi hoàn thiện khảo sát. Bạn còn có thể tạo nhiều khảo sát cho mỗi bước đánh giá để gửi chúng cho nhiều người khác nhau.

Cận cảnh mẫu đánh giá nhân viên - 'Edit Pages and Questions'
Cận cảnh trạng thái đánh giá của nhân viên - Nút 'Start appraisal and send forms'

Tự động hóa quá trình đánh giá

Đảm bảo đánh giá diễn ra theo đúng lịch trình

Tạo các kế hoạch đánh giá kèm lịch trình rõ ràng để tự động tạo các yêu cầu phỏng vấn. Nêu rõ nhân viên, phòng ban hoặc cấp độ trong cấu trúc phân cấp có thể trả lời các khảo sát của bạn, đồng thời cho phép quản lý đánh giá nội dung và hoàn thành đánh giá.

Tham gia cộng đồng 12 triệu vui vẻ người dùng
phát triển doanh nghiệp cùng Odoo

Giải phóng tiềm năng,
tạo đà tăng trưởng

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Không yêu cầu thẻ
Truy cập ngay lập tức