Menu

Tri thức là sức mạnh

Odoo Kiến thức cho phép bạn tập trung tất cả thông tin quan trọng của tổ chức/doanh nghiệp, làm việc nhóm, và truy cập từ bất kỳ ứng dụng Odoo nào.

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. Xem lý do

Tạo trang tuỳ ý,
trao đổi ý tưởng tự do

Trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ. Gõ phím tắt `/` để bắt đầu biên tập nội dung của bạn dưới dạng phù hợp nhất và tích hợp dữ liệu động từ tất cả ứng dụng kinh doanh của mình.

knowledge image knowledge image Hợp tác đồng thời mũi tên
highlight
Bảng pivot được cập nhật theo thời gian thực! Thật ảo diệu!
bob
transform

Vô số cách quản lý thông tin của bạn

Tổ chức dữ liệu linh hoạt. Sắp xếp nội dung của bạn với các trường tùy chỉnh và điều hướng giữa các trường này với chế độ xem và bộ lọc được cá nhân hóa.

knowledge image
knowledge image mũi tên Nắm quyền kiểm soát
transform

Ai được truy cập?
Bạn có quyền quyết định!

Quản lý quyền truy cập. Chọn ai có thể xem và quản lý nội dung của bạn. Hơn nữa, bạn còn có thể chia sẻ kiến thức của mình với cả thế giới.

Some things are best kept secret

Kiến thức trong tầm tay

Tích hợp nền tảng kiến thức của bạn trên tất cả ứng dụng kinh doanh. Chèn nội dung viết sẵn để gửi ngay cho khách hàng của bạn, trả lời phiếu hỗ trợ, mô tả các nhiệm vụ dự án mới và hơn thế nữa!

Tiết kiệm thời gian của bạn mũi tên knowledge image

Mọi tính năng
đều ưu việt.

icon

Xuất dưới dạng PDF

Tải xuống chế độ xem và thông tin bạn cần.

icon

Cộng tác

Làm việc đồng thời trên nội dung của bạn.

icon

Tự động lưu và lịch sử sửa đổi

Không bao giờ mất nội dung trước đây và hiện tại của bạn.

Xem tất cả tính năng knowledge image
Tham gia cộng đồng 12 triệu vui vẻ người dùng
phát triển doanh nghiệp cùng Odoo

Khả năng mở rộng của Odoo khiến chúng tôi tự tin rằng khi mở rộng sang các quốc gia châu Âu khác trong tương lai, Odoo sẽ là một giải pháp hỗ trợ mượt mà cho sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi rất vui vì đã nắm trong tay một giải pháp linh hoạt có thể dễ dàng thích nghi với các phạm vi quyền hạn mới, đảm bảo một trải nghiệm bán hàng trơn tru và tuân thủ quy định ở bất kỳ đâu.

Leo Simalla picture
Leo Simalla
Nhà đồng sáng lập của Plantes pour Tous

Giải phóng tiềm năng,
tạo đà tăng trưởng

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Không yêu cầu thẻ
Truy cập ngay lập tức