Chương trình đối tác

Với 1.169 lead/tháng tại Hồng Kông,
Odoo cần tìm các đối tác mới để đưa dịch vụ của Odoo tới nhiều người dùng hơn.

Xem trước trang tổng quan Lên lịch một cuộc gọi

Nhãn Đối tác chính thức của Odoo dành riêng cho các công ty cung cấp dịch vụ chất lượng trên Odoo.

Từ quan điểm của khách hàng, làm việc với Đối tác chính thức
đảm bảo rằng đối tác đó:

Được đào tạo đầy đủ về Odoo

Có quyền truy cập vào mã nguồn Odoo Enterprise

Có mối quan hệ trực tiếp với Odoo để chuyển vấn đề lên cấp cao hơn

Có thông tin tham khảo ngay trên www.odoo.com

Đi theo một hệ thống thứ hạng minh bạch: Thành viên • Bạc • Vàng

Được truy cập vào các buổi đào tạo (cập nhật hàng tuần)

Cam kết của đối tác

Một đối tác chính thức của Odoo cam kết:

 • Đào tạo nhân viên theo các buổi tập huấn của Odoo
 • Trở thành Đối tác được chứng nhận của Odoo
 • Có nguồn nhân lực riêng cho các dự án Odoo
 • Sẵn sàng tham gia các cuộc họp định kỳ với chuyên viên quản lý tài khoản Odoo
 • Là cấp hỗ trợ đầu tiên cho khách hàng & sử dụng Odoo cho cấp hỗ trợ thứ 2
 • Quảng bá Odoo Enterprise trong khu vực

Quyền lợi khi làm đối tác

Các đối tác chính thức của Odoo sẽ được hưởng những lợi ích sau:

 • Truy cập vào kho lưu trữ GitHub của Odoo Enterprise.
 • Có quyền thay mặt khách hàng báo lỗi để Odoo khắc phục
 • Gặp chuyên viên quản lý tài khoản của Odoo để thảo luận về các vấn đề chiến lược, bán hàng và dịch vụ.
 • Quảng bá hình ảnh và tăng độ nhận diện nhờ việc được đánh dấu là đối tác chính thức trên trang Đối tác Odoo .
 • Nhận tới 20% hoa hồng của doanh số bán Odoo Enterprise, tùy thuộc vào cấp độ đối tác.
 • Nhận tỷ lệ hoa hồng 50% trên Nền tảng Odoo SH.
 • Đào tạo nâng cấp hàng năm sau khi phát hành phiên bản mới.
 • Truy cập Cổng thông tin đối tác.
 • Tham gia các buổi đào tạo bán hàng của Odoo.

Cấp độ đối tác

 • Yêu cầu
 • Người dùng Odoo Enterprise mới/năm
 • Nhân lực nội bộ hiện tại được chứng nhận
 • Tỷ lệ giữ khách tối thiểu
 • Nhận diện
 • Hiện diện trên odoo.com
 • Quyền sử dụng thương hiệu "Odoo"
 • Lợi ích đào tạo
 • Hỗ trợ và hướng dẫn bán hàng
 • Scale-Up! Trò chơi kinh doanh
 • Cở sở kiến thức cho đối tác
 • Lợi ích nền tảng & phần mềm
 • Giảm giá Odoo Online/Odoo.sh dành cho gói đăng ký Odoo Enterprise nội bộ.(*)
 • Tải về Odoo Enterprise
 • Mã nguồn của Odoo Enterprise
 • Gia hạn bản dùng thử Odoo Enterprise
 • Bản dùng thử Odoo.sh
 • Lợi ích kinh doanh
 • Chuyên viên quản lý tài khoản riêng
 • Lead địa phương
 • Hoa hồng từ Odoo Enterprise
 • Hoa hồng từ Odoo.sh (**)
 • Truy cập vào danh sách gửi thư của đối tác
 • Lợi ích marketing
 • Tài trợ chương trình Odoo Roadshow 
 • Câu chuyện thành công của khách hàng
 • Dịch vụ triển khai
 • Gói hỗ trợ đối tác
 • Nhà phát triển theo nhu cầu (hợp túi tiền)
 • Nguồn thông tin công cộng
 • Tài liệu về tính năng và kỹ thuật
 • Nền tảng học trực tuyến Odoo
 • Diễn đàn Odoo

Tập sự

 •  
 • -
 • -
 • -
 •  
 •  
 •  
 • (*)
 •  
 • 10%
 • 10% (**)
 •  
 •  
 •  
 • (*) lên đến US$ 166,00 / năm.
  (**) lên tới US$ 180,00 / tháng
  ( US$ 1.728,00 / năm )

Thành viên

 •  
 • 10 người dùng
 • 1
 • -
 •  
 • Mục Thành viên
 •  
 •  
 • (*)
 •  
 • 10%
 • 50% (**)
 •  
 •  
 •  
 • (*) lên đến US$ 1.660,00 / năm.
  (**) lên tới US$ 180,00 / tháng
  ( US$ 1.728,00 / năm )

Bạc

 •  
 • 75 người dùng
 • 3
 • 70%
 •  
 • Mục Bạc
 •  
 •  
 • (*)
 •  
 • 15%
 • 50% (**)
 •  
 •  
 •  
 • (*) lên đến US$ 1.660,00 / năm.
  (**) lên tới US$ 180,00 / tháng
  ( US$ 1.728,00 / năm )

Vàng

 •  
 • 300 người dùng
 • 6
 • 80%
 •  
 • Mục Vàng
 •  
 •  
 • (*)
 •  
 • 20%
 • 50% (**)
 •  
 •  
 •  
 • (*) lên đến US$ 1.660,00 / năm.
  (**) lên tới US$ 180,00 / tháng
  ( US$ 1.728,00 / năm )

Bạn quan tâm tới Chương trình đối tác của chúng tôi?

Lên lịch một cuộc gọi

với một chuyên gia đối tác Odoo