Người ra quyết định không "chơi hệ ngẫu nhiên"

Công cụ trí tuệ kinh doanh của Odoo giúp bạn thúc đẩy doanh nghiệp. Bạn sẽ nhận được những thông tin giá trị về tình hình tài chính của mình để lập kế hoạch tiến đến thành công.

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. Xem lý do
Hãy tích hợp dữ liệu động từ tất cả ứng dụng kinh doanh của bạn!

Không còn sao chép/dán
Chỉ có dữ liệu theo thời gian thực

Không cần bận tâm đến công tác nhập và xuất. Dữ liệu sẽ được tự động tích hợp từ cơ sở dữ liệu vào biểu đồ và bảng tính để thông tin của bạn luôn được cập nhật.

Chu trình CRM

Chi phí dự án

Đơn bán hàng

Lượt xem trang web

Bộ lọc thông minh và định dạng có điều kiện

Kỷ nguyên pivot của doanh nghiệp

Báo cáo động. Tạo và xem báo cáo tùy chỉnh một cách dễ dàng bằng cách sử dụng chế độ xem pivot thân thiện với người dùng cùng tính năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Mường tượng, quyết định, đạt thành công

Truy cập mọi thông tin từ một trang tổng quan. Dữ liệu sẽ được sắp xếp vào những danh mục có thể tùy chỉnh và hình thành nên các biểu đồ trực quan để bạn có thể nắm bắt thông tin dễ dàng và đưa ra các quyết định thông minh.

Trang tổng quan

Mọi tính năng
đều ưu việt.

Cộng tác

Chia sẻ và làm việc cùng nhau.

Công thức

Truy cập vào một menu dễ sử dụng có chứa mọi công thức cần thiết.

Biểu đồ

Chuyển đổi dữ liệu của bạn thành biểu đồ trực quan.

Định dạng có điều kiện

Phát hiện những vấn đề quan trọng, đồng thời nhận biết tình hình và xu hướng một cách dễ dàng.

Bộ lọc thông minh

Giúp bạn mò kim đáy bể.

Xem tất cả tính năng
Tham gia cộng đồng 12 triệu vui vẻ người dùng
phát triển doanh nghiệp cùng Odoo

Odoo đã biến J&Joy trở thành một thương hiệu đa kênh với khả năng nắm bắt doanh số toàn diện.

Pierre Hamblenne picture
Pierre Hamblenne
CEO của J&JOY

Giải phóng tiềm năng,
tạo đà tăng trưởng

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Không yêu cầu thẻ
Truy cập ngay lập tức