Ứng dụng kiểm soát phiên bản sản phẩm ưu việt

Odoo Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) là một ứng dụng kiểm soát phiên bản mang tính hợp tác dùng để cải thiện định mức nguyên liệu trước, trong và sau quá trình sản xuất.

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. Xem lý do
Giao diện trang tổng quan Odoo PLM

Quản lý các điều chỉnh kỹ thuật

với giao tiếp theo thời gian thực.

Giao tiếp hiệu quả là chìa khóa quản lý các thay đổi kỹ thuật. Odoo PLM khai thác sức mạnh của mạng xã hội doanh nghiệp để giúp bạn trao đổi hiệu quả hơn giữa nhiều phòng ban. Mỗi người chỉ theo dõi những nội dung họ cần, quá trình phê duyệt diễn ra rất đơn giản, đồng thời các cuộc thảo luận về tài liệu được tập trung hoá và cập nhật ngay lập tức.

Danh sách Lệnh thay đổi kỹ thuật trong Odoo PLM

Tích hợp quản lý tài liệu

đối với các bản vẽ, bảng việc và tài liệu liên quan đến chất lượng.

Chuyển thông tin cho bộ phận sản xuất kèm theo cảnh báo trên bảng công tác hoặc bảng điều khiển tại khu vực sản xuất.

Đính kèm tài liệu trực tiếp vào ĐMNL, tuyến hay bất cứ đâu.

Dễ dàng quản lý nhiều phiên bản tài liệu nhờ ứng dụng Odoo PLM mạnh mẽ và dễ sử dụng.

Lập phiên bản thông minh

với tính năng hợp nhất và so sánh khác biệt hiệu quả.

Không cần phải đồng bộ ĐMNL kỹ thuật và ĐMNL sản xuất. Odoo tự điều chỉnh mọi phòng ban cho phù hợp trên cùng một tài liệu, vì vậy bạn có thể theo dõi những thay đổi trong nhiều phiên bản một cách hiệu quả.

Với Odoo PLM, bạn có thể làm việc song song trên một số phiên bản của cùng một BoM và chỉ áp dụng các khác biệt để quản lý nhiều thay đổi.

Tham gia cộng đồng 12 triệu vui vẻ người dùng
phát triển doanh nghiệp cùng Odoo

Giải phóng tiềm năng,
tạo đà tăng trưởng

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Không yêu cầu thẻ
Truy cập ngay lập tức