Quản lý chất lượng shield
mà bạn có thể tin tưởng

Odoo Chất lượng là cách tốt nhất để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của các lỗi nghiêm trọng và đảm bảo chất lượng xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. Xem lý do

Các cuộc kiểm tra chất lượng không làm gián đoạn quá trình sản xuất

mũi tên

Bảo đảm tính nhất quán và chất lượng sản phẩm bằng cách cấu hình kiểm tra chất lượng định kỳ cho các lệnh sản xuất và tồn kho.

Xoá sổ lỗi trước khi chúng gây ra thiệt hại

Tạo cảnh báo chất lượng để giải quyết lỗi sản phẩm, xác định nguyên nhân gốc rễ, cũng như đề xuất các biện pháp sửa chữa và phòng ngừa.

mũi tên

Không kiểm tra sót sản phẩm nào

Những sản phẩm độc đáo đòi hỏi các cuộc kiểm tra chuyên biệt. Dễ dàng cấu hình nhiều loại hình kiểm tra chất lượng, từ đó đảm bảo mỗi sản phẩm được kiểm tra phát hiện lỗi một cách chính xác.

Kiểm soát bộ phận chất lượng của bạn

Tạo nhiều bộ phận chất lượng dành riêng cho các sản phẩm hoặc hoạt động cụ thể, sau đó giao nhiệm vụ kiểm tra chất lượng và cảnh báo cho họ để xem xét.

Kiểm tra tuỳ chỉnh dễ dàng với bảng chấm công

Tạo các bảng công tác mang tính tương tác để nhân viên điền khi tiến hành kiểm tra chất lượng.

Mọi tính năng
đều ưu việt.

Báo cáo chất lượng

Xem thống kê chi tiết về kiểm tra chất lượng và cảnh báo để hiểu rõ hơn về thời gian diễn ra kiểm tra cũng như các loại lỗi phổ biến nhất.

Chế độ xem Kanban

Quản lý cảnh báo chất lượng bằng cách di chuyển chúng qua lại giữa các giai đoạn xem xét có thể tùy chỉnh.

Mức độ ưu tiên cảnh báo chất lượng

Gán mức độ ưu tiên từ một đến ba sao cho cảnh báo để đảm bảo các vấn đề cấp bách được giải quyết trước.

Kiểm tra chi tiết

Yêu cầu kiểm tra chất lượng cho cả lệnh sản xuất hoàn chỉnh hoặc một công đoạn cụ thể thuộc lệnh sản xuất đó.

Tích hợp với sản xuất và tồn kho

Trực tiếp tiến hành kiểm tra chất lượng từ các lệnh sản xuất hoặc tồn kho, mà không cần mở ứng dụng Chất lượng.

Xem tất cả tính năng
Tham gia cộng đồng 12 triệu vui vẻ người dùng
phát triển doanh nghiệp cùng Odoo

Odoo Chất lượng cung cấp cho các doanh nghiệp những công cụ để quản lý sản phẩm kém chất lượng, xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chất lượng, cũng như thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa để cải thiện quá trình kiểm soát chất lượng.

Rushit B. picture
Rushit B.
Nhà phát triển phần mềm cấp cao

Giải phóng tiềm năng,
tạo đà tăng trưởng

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Không yêu cầu thẻ
Truy cập ngay lập tức