Tổng quan

Giao diện trực quan

Quản lý nhiệm vụ hiện đại. Có được mọi thông tin bạn cần ở bất kỳ nơi nào bạn cần.

Ứng dụng di động

Quản lý công việc nhanh chóng và hiệu quả, ngay cả khi bạn đang di chuyển.

Chế độ xem kanban

Có được cái nhìn tổng quan rõ ràng về các nhiệm vụ của bộ phận bạn, được nhóm theo ngày hoặc giai đoạn tùy chỉnh.

Chế độ xem bản đồ

Lên kế hoạch và xem lịch trình của bạn trên bản đồ, giúp bạn dễ dàng quản lý hoạt động hàng ngày của mình.

Chế độ xem gantt

Quản lý nhiệm vụ của bộ phận bạn bằng tính năng kéo và thả đơn giản: lên lịch ngày tháng, thay đổi người được giao nhiệm vụ và thiết lập các yếu tố phụ thuộc. Tránh trường hợp đặt lịch trùng hoặc không phân công nhiệm vụ, bạn cũng có thể lên lịch nhiệm vụ hàng loạt.

Chế độ xem lịch

Lên kế hoạch cho lịch trình của bạn theo ngày, tuần hoặc giờ bằng chế độ xem lịch đơn giản.

Chế độ xem danh sách

Thực hiện các hành động hàng loạt: gửi tin nhắn, email, báo cáo, hoặc đơn giản là lưu trữ và xóa nhiệm vụ ngay lập tức.

Chế độ xem hoạt động

Dễ dàng giải quyết các hoạt động đang treo, lập kế hoạch hoạt động mới và xác định các rào cản hiện tại.

Quản lý nhiệm vụ

Cửa sổ trò chuyện

Tập trung tất cả hoạt động trong một nhật ký duy nhất: cuộc gọi, email, cuộc họp, nhắc nhở và ghi chú công việc đều được theo dõi trong nhiệm vụ. Gắn thẻ đồng nghiệp, nhắn tin cho khách hàng, thêm tệp đa phương tiện và bày tỏ cảm xúc.

Tự động tạo nhiệm vụ

Bạn có thể tự động tạo nhiệm vụ thông qua một bí danh email hoặc một biểu mẫu trên web, cũng như từ một đơn bán hàng hoặc một phiếu hỗ trợ.

Bí danh email

Email được gửi đến một bí danh mà bạn chọn sẽ kích hoạt việc tạo một nhiệm vụ mới trong chu trình của bạn.

Biểu mẫu trên web

Cho phép khách hàng của bạn tạo nhiệm vụ bằng cách điền vào một biểu mẫu trên web. Tùy chỉnh các chi tiết của biểu mẫu để đảm bảo luôn thu thập đúng thông tin.

Đơn bán hàng

Tạo nhiệm vụ tự động khi một giao dịch mua bán một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được thực hiện.

Phiếu hỗ trợ

Các nhân viên hỗ trợ có thể tạo nhiệm vụ dịch vụ hiện trường từ phiếu hỗ trợ, từ đó giúp việc cộng tác trở nên suôn sẻ.

Bảng chấm công

Sử dụng đồng hồ tính giờ tích hợp để trực tiếp theo dõi thời gian làm việc của bạn từ menu nhiệm vụ và xem nhật ký thời gian ngay trong cửa sổ trò chuyện của nhiệm vụ.

Bảng công tác tùy chỉnh

Thiết kế các mẫu bảng công tác, cấu hình tất cả trường cần thiết để cung cấp báo cáo chi tiết cho khách hàng của bạn. Tạo nhiều mẫu cho những loại hình cuộc xử lý khác nhau hoặc các nhu cầu khác.

Nhiệm vụ định kỳ

Tự động hóa việc tạo các nhiệm vụ định kỳ, ví dụ như bảo trì hoặc họp.

Cổng thông tin khách hàng

Một cổng thông tin dành riêng cho khách hàng của bạn xem và quản lý các nhiệm vụ, báo giá, hóa đơn và báo cáo.

Báo cáo khách hàng

Báo cáo khách hàng được tạo vào cuối mỗi nhiệm vụ và bao gồm thông tin chi tiết về các sản phẩm đã sử dụng, bảng chấm công và bảng công tác.

Ký tên

Cho phép khách hàng của bạn trực tiếp ký báo cáo từ ứng dụng di động.

Bán hàng và lập hóa đơn

Danh mục sản phẩm

Thêm các sản phẩm bán được chỉ bằng một chạm duy nhất.

Báo giá

Tạo và gửi báo giá trong khi làm việc. Sử dụng các sản phẩm được xác định trước, bảng giá, điều khoản thanh toán, và mẫu báo giá.

Lập hóa đơn tức thì

Trực tiếp tạo hóa đơn nháp từ biểu mẫu nhiệm vụ. Thời gian làm việc được theo dõi và sản phẩm đã bán được tự động ghi lại.

Tồn kho chính xác

Xác định một kho hàng mặc định cho từng thành viên của bộ phận và thêm các sản phẩm được theo dõi theo số lô hoặc số sê-ri vào nhiệm vụ. Bạn sẽ không tốn công cập nhật thông tin tồn kho.

Báo cáo

Bảng pivot

Tạo bảng pivot để phân tích nhiệm vụ của bộ phận bạn, xuất chúng ở định dạng .xls và thêm chúng vào bảng tính.

Biểu đồ

Xây dựng báo cáo bằng biểu đồ cột, biểu đồ tròn và biểu đồ đường. Xóa hoặc thêm dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Phân tích nhiệm vụ

Tạo tất cả các loại báo cáo cho nhiệm vụ của bạn, dựa trên các cách thức đo lường, bộ lọc, và khoảng thời gian mà bạn muốn.

Phân tích bảng công tác

Có được số liệu thống kê dựa trên các mẫu bảng công tác được sử dụng trong báo cáo khách hàng. Theo dõi các giải pháp tùy chỉnh (ví dụ: loại hình cuộc xử lý, thiết bị sử dụng) và nắm bắt thông tin để cải thiện công việc tại hiện trường.

Đánh giá của khách hàng

Thu thập phản hồi và đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.

Lợi nhuận dự án

Đo lường mức độ thành công của dự án Dịch vụ hiện trường trong việc tạo ra lợi nhuận hoặc lợi tức đầu tư.