Trao đổi thông tin dễ dàng

Không còn những ứng dụng trò chuyện lẻ tẻ hay tắc nghẽn đường dây điện thoại.

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. Xem lý do
Ứng dụng Thảo luận
mũi tên

Odoo Thảo luận: một trung tâm trao đổi thông tin được tích hợp toàn diện

Ứng dụng Thảo luận

Nhắn tin trực tiếp, WhatsApp, trò chuyện trực tiếp, cuộc gọi thoại và cuộc gọi video – tất cả đều nằm trong tầm tay bạn.

Tạo các kênh tin nhắn để tiếp cận nhiều người

Giúp mọi nhân viên nắm bắt thông tin như nhau bằng các thông báo, ghi chú cuộc họp và hơn thế nữa.

Ứng dụng Thảo luận

Odoo Thảo luận được tích hợp trong tất cả ứng dụng của Odoo

Trò chuyện trên từng ứng dụng Odoo.

Ứng dụng Thảo luận
mũi tên

Ứng dụng Thảo luận là trung tâm trao đổi thông tin chính trong Odoo!

Nhắn tin riêng kèm hợp tác nhóm trên từng ứng dụng Odoo, khiến trò chuyện nhóm trở nên hiệu quả hơn cho người dùng.

Trò chuyện trực tiếp qua tin nhắn với đồng nghiệp trong thời gian thực trong khi đang tiến hành một lệnh sản xuất phức tạp trong ứng dụng Odoo Sản xuất.

Ứng dụng Thảo luận

Cuộc họp qua video cho người dùng nội bộ và bên ngoài!

Ứng dụng Thảo luận

Trò chuyện qua video với khách hàng của bạn ngay từ lời mời cuộc họp trong ứng dụng Odoo Lịch.

Trải nghiệm các cuộc họp video có chất lượng và độ phân giải cao với người dùng và khách hàng trên toàn thế giới để tăng doanh số bán hàng trong ứng dụng Odoo Bán hàng.

#Message_channel cho các cuộc hội thoại nhóm riêng!

Các thông báo trong phòng ban về một chiếc máy espresso mới và thông báo toàn công ty về sản phẩm hoặc dịch vụ mới được ra mắt giờ đây trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết. Trưởng bộ phận và quản lý có thể dễ dàng đăng ký cho bộ phận và phòng ban của mình tham gia các kênh từ Trang tổng quan kênh thảo luận.

Ứng dụng Thảo luận

Tất cả thông báo ở một nơi

Ứng dụng Thảo luận

Thảo luận là nơi chứa tất cả thông báo hệ thống trong Odoo. Bạn có thể dễ dàng xem qua các phản hồi về đơn bán hàng hoặc mua hàng Odoo của mình ngay từ một trang tổng quan hộp thư đến duy nhất.

blue_trend-up

Giao tiếp hiệu quả thúc đẩy thành công kinh doanh

Cộng tác ngay lập tức với đồng nghiệp và khách hàng bằng Odoo Thảo luận. Thêm nhân viên vào nhóm nhắn tin, cuộc trò chuyện video và kênh để quản lý dự án khi chúng phát triển!

Ứng dụng Thảo luận

Mọi tính năng
đều ưu việt.

Tin nhắn trực tiếp

Các cuộc trò chuyện qua tin nhắn riêng - trực tiếp

Trò chuyện theo kênh

Kênh nhắn tin rộng và tập trung (có thể tùy chỉnh).

Họp video

Trò chuyện video với hai hoặc nhiều người.

WhatsApp

Tích hợp WhatsApp, kèm theo khả năng nhắn tin giống như nhắn tin trực tiếp.

Kênh thoại

Kênh thoại cho người dùng nội bộ.

Thông báo

Hộp thư/trang tổng quan thông báo cung cấp một cái nhìn tổng quan về những hoạt động được theo dõi.

Xem tất cả tính năng
Tham gia cộng đồng 12 triệu vui vẻ người dùng
phát triển doanh nghiệp cùng Odoo

Bria Homes không chỉ có thể chốt giao dịch nhanh hơn mà còn trao đổi với nhau hiệu quả hơn thông qua tính năng nhắn tin và ghi chú của Odoo.

Bria Homes picture
Bria Homes
Tổ chức có quy mô trung bình

Thắp lửa
thành tựu

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Không yêu cầu thẻ
Truy cập ngay lập tức