Menu

Tôi muốn tham gia buổi demo với một chuyên viên Odoo

Chọn ngày & giờ

tháng 5 2024
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mô tả

Lên lịch họp miễn phí trong vòng một giờ với chuyên viên để có:

  • một bản demo riêng
  • đề xuất theo nhu cầu
  • câu trả lời cho các câu hỏi của bạn về Odoo
  • thông tin về giá & phương pháp triển khai